PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

Լաբորատորիա

”Շողակն” ՓԲԸ-ն ունի գեմոլոգիական լաբորատորիա հագեցած ժամանակակից գեմոլոգիական սարքավորումներով, որոնք համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին: Մեզ մոտ աշխատում են որակավորված մասնագետներ բազմամյա աշխատանքային փորձով:

Լաբորատորիայում իրականացվում է թանկարժեք քարերի եւ թանկարժեք քարերով ոսկերչական զարդերի ախտորոշում, փորձաքննություն եւ գնահատում, եւ տրվում է եզրակացություն (վկայական).

 

Լաբորատորիան հագեցած է   հետևյալ  սարքերով.

• ԻԿ սպեկտրոսկոպիա

• Լյումինեսցենտ սպեկտրաչափական սարք

• Ադամանդների սկաներներ : ՕԳԻ

• Ադամանդների մանրադիտակ

• Քարի ծագումը որոշող սարք

• Գույնի  էտալոններ

 

Կապ