PLEASE ROTATE YOUR DEVICE

Գրավատուն

”Շողակն” ՓԲԸ-ի  տարածքում գործում  է  գրավատուն,  որը լավ  պայմաններով  կվերցնի  թանկարժեք  քարերով  զարդարված  ոսկերչական  իրեր,  ինչպես  նաև առանձին  քարեր:  Ադամնադների  փորձաքննությունն  անցկացվում  է ”Շողակն” ՓԲԸ-ի գեմոլոգիական  լաբորատորիայում  փորձառու մասնագետների  կողմից:

Կապ